CMS
CMS
01

Zaproszenie

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran - edycja 2023

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III już edycji spotkań organizowanych w ramach Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran.

W tym roku widzimy się  21 kwietnia w Gdyni, 13 maja we Wrocławiu, 16 września w Olsztynie,  21 października w Poznaniu i 18 listopada w Krakowie.

Celem Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem ran przewlekłych. Warsztaty doszkalające mają wymiar praktyczny i dedykowane są wszystkim, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leczenia ran, jak i tym, którzy pragną rozpocząć pracę w tym obszarze.

Dziękujemy, że jesteście z nami, niezależnie od miejsca pracy, którymi są poradnie, oddziały, czy praktyka pielęgniarska lub lekarska, bo #RazemMożemyWięcej!

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

 

CMS
02

Komitet organizacyjny

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, od 15 lat współwłaściciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED w Rzeszowie, placówki, w której pacjenci otoczeni są interdyscyplinarną opieką specjalistyczną w zakresie leczenia ran trudno gojących się. Ukończone studia pedagogiczne o specjalności: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, studia podyplomowe – zarządzanie w ochronie zdrowia oraz specjalizacja - pielęgniarstwo geriatryczne. Ponadto kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo neurologiczne; kursy specjalistyczne: leczenie ran dla pielęgniarek, opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, wywiad i badanie fizykalne, resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Ekspert w zakresie pielęgnacji i leczenia ran. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran od 2008 roku. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca na kursach specjalistycznych oraz konferencjach i szkoleniach. Współautor wielu publikacji medycznych.

CMS

dr hab. n med.

Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

CMS

dr hab. n med.

Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”, sekretarz Rady Naukowej kongresu „Top Medical Trends”. Członkini Rady Naukowej „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Wykładowca, organizator szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

Pielęgniarka dyplomowana, magister rehabilitacji, w latach 2005-2014 pełniła funkcje Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Opieki Długoterminowej. Ukończyła studia podyplomowe Geriatria i Opieka Długoterminowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wieloletni wykładowca kształcenia podyplomowego z zakresu pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji.  Kilkukrotny kierownik specjalizacji opieki długoterminowej i geriatrii dla pielęgniarek. Aktualnie Przewodnicząca Komisji d/s Leczenia Ran OIPiP oraz Wiceprzewodnicząca Komisji d/s Opieki Długoterminowej OIPiP. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka Oddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii 2001-2019r. Wykładowca i kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego leczenia ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Pielęgniarka. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

właściciel Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

właściciel Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

Pracująca w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w Szpitalach Pomorskich Sp. Z o.o.. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej i Leczenia Ran. Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn i Ran Przewlekłych w Szpitalu Morskim im PCK w Gdyni Redłowie. Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji  Ran, Oparzeń i Odleżyn przy OIP i P w Gdańsku. Zajmuje się szkoleniami kadr medycznych: pielęgniarek  /położnych  i opiekunów medycznych  w zakresie Leczenia Ran. Pomysłodawczyni i realizatorka Salonów OnkoUrody dla pacjentów onkologicznych w Szpitalu Morskim im PCK w Gdyni. Koordynator Wolontariatu Szpitalnego, uhonorowana nagrodą „Złotego Czepka” przyznawaną przez  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz  Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni dla  Pracowników Ochrony Zdrowia. Motto życiowe to” Być dla innych…”

CMS

mgr

Ewa Mędrek

CMS

mgr

Ewa Mędrek

Mgr Edukacji i Promocji Zdrowia; Lic. Piel.; Spec. Piel. Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych; absolwentka studiów podyplomowych UJ: Geriatria i Opieka Długoterminowa oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia; - Przewodnicząca Komisji ds. Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Gdańsku.  z-ca kierownika ds. ZOL w Prabutach P.L.„Jasień”; Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie–asystent /nauczyciel zawodu; wykładowca w licznych kursach i szkoleniach dla pielęgniarek oraz opiekunów medycznych; delegat na VIII kadencję Samorządu Piel. i Poł.; członek: Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran; Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa; Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej

CMS

mgr

Ewa Bogdańska-Bóll

CMS

mgr

Ewa Bogdańska-Bóll

Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku

CMS

lek. med.

Aleksander Biesiada

CMS

lek. med.

Aleksander Biesiada

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 - 8:40

Pacjent z raną w opiece paliatywnej - słowo wstępu

dr hab. n. med. Maciej Sopata - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

8:40 - 9:00

Kompetencje pielęgniarek w leczeniu ran - jak je zdobyć

mgr Paulina Szymańska

9:00 – 9:20

Temat i prowadzący w czasie potwierdzania

9:20 - 9:40

Antyseptyka w leczeniu ran - kryteria doboru

dr hab. n. med. Tomasz Karpiński, prof. UM

9:40 - 10:00

Śmierć w ludzkich objęciach, czyli słów kilka o żywieniu paliatywnym

mgr Jolanta Dynarska

10:00 - 10:20

Przerwa kawowa

10:20 – 12:40

WARSZTATY

12:40 – 13:30

Przerwa lunchowa

13:30 - 15:50

WARSZTATY

15:50

Sesja Q&A - Zakończenie konferencji

10:20 - 11:00

TBC

11:00 - 11:10

Przerwa

11:10 - 11:50

TBC - Partner TZMO

11:50 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:40

TBC - Partner Hartmann

12:40 - 13:30

Przerwa lunchowa

13:30 - 14:10

Holistyczna opieka nad pacjentem leżącym

dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Agnieszka Klepacka

Partner Schulke

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:00

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii

mgr Renata Osęka

Partner Aspironix

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

4 proste kroki do wygojenia rany – przegląd przypadków

mgr Sylwia Rogowska

Partner Convatec

10:20 - 11:00

TBC - Partner TZMO

11:00 - 11:10

Przerwa

11:10 - 11:50

TBC - Partner Hartmann

11:50 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:40

TBC

12:40 - 13:30

Przerwa lunchowa

13:30 - 14:10

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii

mgr Renata Osęka

Partner Aspironix

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:00

4 proste kroki do wygojenia rany – przegląd przypadków

mgr Sylwia Rogowska

Partner Convatec

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

4 proste kroki do wygojenia rany – przegląd przypadków

mgr Sylwia Rogowska

Partner Convatec

10:20 - 11:00

TBC - Partner Hartmann

11:00 - 11:10

Przerwa

11:10 - 11:50

TBC

11:50 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:40

TBC - Partner TZMO

12:40 - 13:30

Przerwa lunchowa

13:30 - 14:10

4 proste kroki do wygojenia rany – przegląd przypadków

mgr Sylwia Rogowska

Partner Convatec

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:00

Holistyczna opieka nad pacjentem leżącym

dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Agnieszka Klepacka

Partner Schulke

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii

mgr Renata Osęka

Partner Aspironix

 

wkrótce

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 - 8:40

Leczenie ran w opiece koordynowanej

mgr Irena Samson - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

mgr Paulina Szymańska - członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

8:40 - 9:00

Kompetencje pielęgniarek w leczeniu ran - jak je zdobyć

mgr Paulina Szymańska

9:00 – 9:20

4 kroki higieny rany w opiece domowej

lic. piel. Ewa Marchel

9:20 - 9:50

Skóra pacjenta w opiece długoterminowej

dr n. med. Anna Sobieszek - Kundro

9:50 – 10:10

Przerwa kawowa

10:10 – 12:40

WARSZTATY

12:40 – 13:20

Przerwa lunchowa

13:20 - 15:50

WARSZTATY

15:50

Sesja Q&A - Zakończenie konferencji

10:10 - 10:50

Właściwy dobór opatrunków specjalistycznych niezbędnym elementem higieny rany - mgr Beata Góralska. Warsztat firmy Convatec

10:50 - 11:05

Przerwa

11:05 - 11:45

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

11:45 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:40

Prewencja i miejscowa terapia ran przy pomocy opatrunków specjalistycznych - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

12:40 - 13:20

Przerwa lunchowa

13:20 - 14:00

Małe kroki w pielęgnacji rany wielkim skokiem w procesie gojenia - o czym należy pamiętać? - lic. piel. Ewa Marchel. Warsztat firmy Schuelke

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 - 14:55

Skoordynowana opieka nad raną - case study z życia Farmaceuty - mgr Marzena Korbecka-Paczkowska - Partner TZMO

14:55 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Postępowanie z raną zakażoną - mgr Rafał Mamej - Partner Smith&Nephew

10:10 - 10:50

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

10:50 - 11:05

Przerwa

11:05 - 11:45

Prewencja i miejscowa terapia ran przy pomocy opatrunków specjalistycznych - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

11:45 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:40

Właściwy dobór opatrunków specjalistycznych niezbędnym elementem higieny rany - mgr Beata Góralska. Warsztat firmy Convatec

12:40 - 13:20

Przerwa lunchowa

13:20 - 14:00

Skoordynowana opieka nad raną - case study z życia Farmaceuty - mgr Marzena Korbecka-Paczkowska - Partner TZMO

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 - 14:55

Postępowanie z raną zakażoną - mgr Rafał Mamej - Partner Smith&Nephew

14:55 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Małe kroki w pielęgnacji rany wielkim skokiem w procesie gojenia - o czym należy pamiętać? - lic. piel. Ewa Marchel. Warsztat firmy Schuelke

10:10 - 10:50

Prewencja i miejscowa terapia ran przy pomocy opatrunków specjalistycznych - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

10:50 - 11:05

Przerwa

11:05 - 11:45

Właściwy dobór opatrunków specjalistycznych niezbędnym elementem higieny rany - mgr Beata Góralska. Warsztat firmy Convatec

11:45 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:40

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

12:40 - 13:20

Przerwa lunchowa

13:20 - 14:00

Postępowanie z raną zakażoną - mgr Rafał Mamej - Partner Smith&Nephew

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 - 14:55

Skoordynowana opieka nad raną - case study z życia Farmaceuty - mgr Marzena Korbecka-Paczkowska - Partner TZMO

14:55 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Małe kroki w pielęgnacji rany wielkim skokiem w procesie gojenia - o czym należy pamiętać? - lic. piel. Ewa Marchel. Warsztat firmy Schuelke

10:10 - 10:50

Strategia proaktywnego leczenia ran – odleżyny - mgr Monika Aleksy-Polipowska. Warsztat firmy Convatec

10:50 - 11:00

Przerwa

11:00 - 11:40

Pacjent z raną w poradni POZ, czyli jak zacząć przygodę z leczeniem ran niegojących się - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

11:40 - 11:50

Przerwa

11:50 - 12:30

Jak nie dopuścić do powstawania odleżyn - dr hab. n. med. Maciej Sopata. Warsztat firmy Arjo

12:30 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:10

Opieka nad pacjentem leżącym - od antyseptyki po pielęgnację ciała  - mgr Lidia Czwakiel. Warsztat firmy Schuelke

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:00

Proces gojenia ran głębokich z wysiękiem - mgr Izabela Kuberka. Warsztat firmy Molnlycke

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

10:10 - 10:50

Jak nie dopuścić do powstawania odleżyn - dr hab. n. med. Maciej Sopata. Warsztat firmy Arjo

10:50 - 11:00

Przerwa

11:00 - 11:40

Strategia proaktywnego leczenia ran – odleżyny - mgr Monika Aleksy-Polipowska. Warsztat firmy Convatec

11:40 - 11:50

Przerwa

11:50 - 12:30

Pacjent z raną w poradni POZ, czyli jak zacząć przygodę z leczeniem ran niegojących się - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

12:30 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:10

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:00

Opieka nad pacjentem leżącym - od antyseptyki po pielęgnację ciała  - mgr Lidia Czwakiel. Warsztat firmy Schuelke

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Proces gojenia ran głębokich z wysiękiem - mgr Izabela Kuberka. Warsztat firmy Molnlycke

10:10 - 10:50

Pacjent z raną w poradni POZ, czyli jak zacząć przygodę z leczeniem ran niegojących się - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

10:50 - 11:00

Przerwa

11:00 - 11:40

Jak nie dopuścić do powstawania odleżyn - dr hab. n. med. Maciej Sopata. Warsztat firmy Arjo

11:40 - 11:50

Przerwa

11:50 - 12:30

Strategia proaktywnego leczenia ran – odleżyny - mgr Monika Aleksy-Polipowska. Warsztat firmy Convatec

12:30 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:10

Proces gojenia ran głębokich z wysiękiem - mgr Izabela Kuberka. Warsztat firmy Molnlycke

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:00

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:50

Opieka nad pacjentem leżącym - od antyseptyki po pielęgnację ciała  - mgr Lidia Czwakiel. Warsztat firmy Schuelke

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 - 8:40

Leczenie ran w opiece koordynowanej - otwarcie konferencji

mgr Marta Bakowska - członek zarządu PTLR

Emilia Kowalska - prezes zarządu Crockett Media

8:40 - 9:00

Opieka nad pacjentem z raną - słów kilka o współpracy lekarza i pielęgniarki

mgr Marta Bakowska - członek zarządu PTLR

lek. Agnieszka Matusiak-Jońska - przewodnicząca Sekcji Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu PTMR

9:00 – 9:15

Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej w poradni POZ  - okiem praktyka

mgr Marta Bakowska - członek zarządu PTLR

9:15 - 9:30

Prawidłowe postępowanie z raną nowotworową

mgr Monika Aleksy-Polipowska - członek komisji rewizyjnej PTLR

9:30 - 9:50

Nowocześnie znaczy skutecznie - zasady profilaktyki przeciwodleżynowej

dr hab. n. med. Maciej Sopata - członek zarządu PTLR

9:50 – 10:10

Przerwa kawowa

10:10 – 12:30

WARSZTATY

12:30 – 13:30

Przerwa lunchowa

13:30 – 15:50

WARSZTATY

15:50 – 16:00

SESJA Q&A - Zapytaj eksperta - Omówienie przypadków z sali

7:30 – 8:00

Rejestracja uczestników

8:00 - 8:20

Uroczyste powitanie uczestników - Inauguracja

mgr Ewa Bogdańska - Bóll - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Irena Samson - Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

mgr Beata Góralska - Przewodniczą Komisji Rewizyjnej PTLR

Emilia Kowalska - Prezes Zarządu Crockett Media

8:20 - 8:40

4 kroki higieny rany w opiece domowej

Ewa Marchel - specjalista w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego

8:40 – 9:00

Przewlekle chory jako problem rodziny - blaski i cienie w opiece nad przewlekle chorym w warunkach domowych

dr n. o zdr. Beata Papiernik, mgr Krystyna Chodara

9:00 - 9:20

Skóra pacjenta w opiece długoterminowej

dr n. med. Anna Sobieszek - Kundro

9:20 - 9:40

Edukacja rodziny pacjenta zależnego pielęgnacyjnie, wypisywanego ze szpitala, w zakresie kontynuacji profilaktyki przeciwodleżynowej w warunkach domowych

mgr Joanna Litewska

9:40 – 10:00

Przerwa kawowa

10:00 – 10:20

Innowacyjne rozwiązania w opiece nad pacjentem w opiece długoterminowej domowej/stacjonarnej

mgr Ewa Mędrek

10:20 – 10:40

Wypisywanie recept jako narzędzie ułatwiające pracę w OPD

mgr Michał Milewski - Przewodniczący Komisji ds recept przy OIPiP w Gdańsku

10:40 – 11:00

Narzędzia finansowe i instytucjonalne - jak pozyskać środki na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

mgr Krzysztof Paprocki

11:00 – 11:10

SESJA Q&A - Zapytaj eksperta - Omówienie przypadków z sali

11:10 – 11:50

Przerwa lunchowa

11:50 - 16:50

WARSZTATY

16:50

Zakończenie konferencji

11:50 - 12:30

Higiena rany w praktyce pielęgniarskiej - mgr Beata Góralska. Warsztat firmy Convatec

12:30 - 12:40

Przerwa

12:40 - 13:20

Rola transportu wysięku w zarządzaniu raną - mgr Beata Korgól. Warsztat firmy Molnlycke

13:20 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:10

Prewencja i miejscowa terapia ran przy pomocy opatrunków specjalistycznych - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

14:10 - 14:30

Przerwa

14:30 - 15:10

Małe kroki w pielęgnacji rany wielkim skokiem w procesie gojenia - o czym należy pamiętać? - lic. piel. Ewa Marchel. Warsztat firmy Schuelke

15:10 - 15:20

Przerwa

15:20 - 16:00

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

16:00 - 16:10

Przerwa

16:10 - 16:50

Stopy - jak o nie dbać w podeszłym wieku? - mgr Lidia Zawadzka

11:50 - 12:30

Rola transportu wysięku w zarządzaniu raną - mgr Beata Korgól. Warsztat firmy Molnlycke

12:30 - 12:40

Przerwa

12:40 - 13:20

Prewencja i miejscowa terapia ran przy pomocy opatrunków specjalistycznych - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

13:20 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:10

Higiena rany w praktyce pielęgniarskiej - mgr Beata Góralska. Warsztat firmy Convatec

14:10 - 14:30

Przerwa

14:30 - 15:10

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

15:10 - 15:20

Przerwa

15:20 - 16:00

Stopy - jak o nie dbać w podeszłym wieku? - mgr Lidia Zawadzka

16:00 - 16:10

Przerwa

16:10 - 16:50

Małe kroki w pielęgnacji rany wielkim skokiem w procesie gojenia - o czym należy pamiętać? - lic. piel. Ewa Marchel. Warsztat firmy Schuelke

11:50 - 12:30

Prewencja i miejscowa terapia ran przy pomocy opatrunków specjalistycznych - mgr Krzysztof Sumiński. Warsztat firmy Paul Hartmann

12:30 - 12:40

Przerwa

12:40 - 13:20

Higiena rany w praktyce pielęgniarskiej - mgr Beata Góralska. Warsztat firmy Convatec

13:20 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:10

Rola transportu wysięku w zarządzaniu raną - mgr Beata Korgól. Warsztat firmy Molnlycke

14:10 - 14:30

Przerwa

14:30 - 15:10

Stopy - jak o nie dbać w podeszłym wieku? - mgr Lidia Zawadzka

15:10 - 15:20

Przerwa

15:20 - 16:00

Małe kroki w pielęgnacji rany wielkim skokiem w procesie gojenia - o czym należy pamiętać? - lic. piel. Ewa Marchel. Warsztat firmy Schuelke

16:00 - 16:10

Przerwa

16:10 - 16:50

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - mgr Renata Osęka. Warsztat firmy Aspironix

GRUPA 1

12:45 - 13:25

WARSZTAT 1 - Koncepca higieny rany - Partner Convatec - mgr Sylwia Rogowska

13:25 - 13:40

Przerwa

13:40 - 14:20

WARSZTAT 2 - Terapia podciśnieniowa (NPWT ) - lek. Marcin Malka - Partner Molnlycke

14:20 - 14:35

Przerwa

14:35 - 15:15

WARSZTAT 3 - Profilaktyka i leczenie odleżyn - piel. Agnieszka Budzich - Kusik - Partner Hartmann

 

GRUPA 2

12:45 - 13:25

WARSZTAT 2 - Terapia podciśnieniowa (NPWT ) - lek. Marcin Malka - Partner Molnlycke

13:25 - 13:40

Przerwa

13:40 - 14:20

WARSZTAT 3 - Profilaktyka i leczenie odleżyn - piel. Agnieszka Budzich - Kusik - Partner Hartmann

14:20 - 14:35

Przerwa

14:35 - 15:15

WARSZTAT - Koncepca higieny rany - Partner Convatec - mgr Sylwia Rogowska

 

GRUPA 3

12:45 - 13:25

WARSZTAT 3 - Profilaktyka i leczenie odleżyn - piel. Agnieszka Budzich - Kusik - Partner Hartmann

13:25 - 13:40

Przerwa

13:40 - 14:20

WARSZTAT 1 - Koncepca higieny rany - Partner Convatec - mgr Sylwia Rogowska

14:20 - 14:35

Przerwa

14:35 - 15:15

WARSZTAT 2 - Terapia podciśnieniowa (NPWT ) - lek. Marcin Malka - Partner Molnlycke

7:50 – 8:25

Rejestracja uczestników

8:25 - 8:30

Uroczyste powitanie uczestników - Inauguracja cyklu Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR - dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

mgr Jolanta Dynarska

8:30 - 8:40

Wykład specjalny - dr n. o zdr. Gabriela Hofman - Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

8:40 – 8:55

Dlaczego wiedza o leczeniu ran jest ważna? – mgr Jolanta Dynarska

8:55 - 9:15

Wykład specjalny - Trudno gojące się rany - jak nie dopuścić do rozwoju sepsy - dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

9:15 – 9:30

Przerwa kawowa

9:30 – 9:50

Czy zastosowanie antybiotyku w ranie przewlekłej może stanowić optymalne rozwiązanie? - dr n. med. Marleta Zienkiewicz

9:50 – 10:05

Różne oblicza owrzodzeń podudzi – lek. Kajetan Baturo

10:05 – 10:20

Rany (nie)onkologiczne – dr n. o zdr. Agnieszka Kisielska

10:20 – 10:35

Przerwa kawowa

10:35 – 10:50

Wspólny mianownik w leczeniu ran - mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis

10:50 - 11:05

Fizjoterapia w ranach – prehabilitacja i kinesiotaping – mgr Aneta Sowa

11:05 – 11:25

Stopy pacjenta z cukrzycą - rana- Charko - po amputacji... BIOMECHANICZNYM OKIEM – dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

11:25 – 11:40

Mieszkanie modelowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie jako miejsce edukacji opiekunów w zakresie profilaktyki powstawania owrzodzeń - mgr Aneta Banek-Tabor

11:40 – 12:05

Zespół stopy cukrzycowej - praktyczne wskazówki walki z zakażeniem - lek. Marcin Malka

12:05 - 12:45

Przerwa lunchowa

12:45 – 15:15

Warsztaty (sprawdź zakładkę WARSZTATY)

15:30 - 16:00

Sesja Q&A - Podsumowanie i zakończenie konferencji

04

Prelegenci

CMS

lek.

Agnieszka Matusiak-Jońska

CMS

lek.

Agnieszka Matusiak-Jońska

CMS

mgr

Paulina Szymańska

CMS

mgr

Paulina Szymańska

CMS

mgr

Marzena Korbecka-Paczkowska

CMS

mgr

Marzena Korbecka-Paczkowska

CMS

mgr

Rafał Mamej

CMS

mgr

Rafał Mamej

CMS

mgr

Anna Czarnecka

CMS

mgr

Anna Czarnecka

Skarbnik Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

CMS

mgr

Krystyna Chodara

CMS

mgr

Krystyna Chodara

CMS

dr n. o zdr.

Beata Papiernik

CMS

dr n. o zdr.

Beata Papiernik

CMS

mgr

Joanna Litewska

CMS

mgr

Joanna Litewska

Mgr pielęgniarstwa, magister pedagogiki oraz specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego. Wykładowca/asystent w Kaszubsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie na wydziale Pielęgniarstwa. Członek komisji ds. Opieki Długoterminowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Członek zespołu ds. Promocji Zdrowia - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. lokalizacja szpital Wejherowo

CMS

mgr

Krzysztof Paprocki

CMS

mgr

Krzysztof Paprocki

Mgr socjologii UMK w Toruniu, licencjat z pedagogiki o specjalności praca socjalna  w WSHE we Włocławku. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania gospodarką społeczną: ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006 r. pracownik socjalny, m.in.  w PCPR we Włocławku, MOPR w Gdańsku, UCK w Gdańsku. W 2013 r. ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Od 2015 r. Koordynator Zespołu ds. rodziny i dziecka w MOPR w Gdańsku. Od 2016 r. Kierownik Działu Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS w Sopocie. W 2018 r. Kierownik Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej  w MOPS w Rumi. Od 2019 r. Główny Specjalista ds. Organizacji Pomocy Pacjentom  w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

CMS

dr n. med.

Anna Sobieszek-Kundro

CMS

dr n. med.

Anna Sobieszek-Kundro

Specjalista dermatolog-wenerolog.  Wieloletnia Ordynator  Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Wykładowca Akademi Nauk Stosowanych w Elblągu . Z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran związana od początku jego istnienia, początkowo jako członek założyciel i członek zarządu i obecnie jako propagator wiedzy dotyczącej skóry, profilaktyki i leczenia owrzodzeń. Autora publikacji w czasopismach naukowych oraz wielu wystąpień na Kongresach Naukowych.

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

mgr

Ewa Mędrek

CMS

mgr

Ewa Mędrek

Mgr Edukacji i Promocji Zdrowia; Lic. Piel.; Spec. Piel. Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych; absolwentka studiów podyplomowych UJ: Geriatria i Opieka Długoterminowa oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia; - Przewodnicząca Komisji ds. Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Gdańsku.  z-ca kierownika ds. ZOL w Prabutach P.L.„Jasień”; Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie–asystent /nauczyciel zawodu; wykładowca w licznych kursach i szkoleniach dla pielęgniarek oraz opiekunów medycznych; delegat na VIII kadencję Samorządu Piel. i Poł.; członek: Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran; Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa; Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

mgr piel.

Michał Milewski

CMS

mgr piel.

Michał Milewski

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej.  Przewodniczący Komisji ds. recept przy OIPiP w Gdańsku.  Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Na co dzień pracuje jako pielęgniarz w hospicjum domowym, w Stowarzyszeniu Hospicjum im. św.Wawrzyńca w Gdyni oraz jako dydaktyk  i koordynator przedmiotu Opieka paliatywna w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

CMS

lic. piel.

Ewa Marchel

CMS

lic. piel.

Ewa Marchel

Specjalistka leczenia ran i pielęgniarstwa geriatrycznego. Od wielu lat pracuje z pacjentami przewlekle i ciężko chorymi w warunkach domowych. Wykładowca w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych. Laureatka wielu nagród - zasłużona w edukacji personelu medycznego w zakresie leczenia ran. Organizatorka warsztatów  leczenia ran. Pasjonatka wyzwań w leczeniu ran trudno gojących się. Wielbicielka tańca, muzyki wszelakiej, a zwłaszcza klasycznej.

CMS

mgr

Izabela Kuberka

CMS

mgr

Izabela Kuberka

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego.

CMS

mgr

Lidia Zawadzka

CMS

mgr

Lidia Zawadzka

Dyplomowany podolog. Od lat przekazuje swoją wiedzę jako wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Prelegentka wielu konferencji podologicznych i medycznych. Autorka artykułów dotyczących zagadnień podologicznych oraz współautorka książek pt.”Wykłady podologiczne”. Specjalizuje się w ortonyksji i innych metodach dotyczących terapii wrastających i wkręcających się paznokci. W oparciu o swoja wiedzę łączy pracę badawczą z rozwiązaniami praktycznymi. Poza pracą w gabinecie aktywnie promuje podologię.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

Pracująca w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w Szpitalach Pomorskich Sp. Z o.o.. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej i Leczenia Ran. Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn i Ran Przewlekłych w Szpitalu Morskim im PCK w Gdyni Redłowie. Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielęgnacji  Ran, Oparzeń i Odleżyn przy OIP i P w Gdańsku. Zajmuje się szkoleniami kadr medycznych: pielęgniarek  /położnych  i opiekunów medycznych  w zakresie Leczenia Ran. Pomysłodawczyni i realizatorka Salonów OnkoUrody dla pacjentów onkologicznych w Szpitalu Morskim im PCK w Gdyni. Koordynator Wolontariatu Szpitalnego, uhonorowana nagrodą „Złotego Czepka” przyznawaną przez  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz  Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni dla  Pracowników Ochrony Zdrowia. Motto życiowe to” Być dla innych…”

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

Pielęgniarka dyplomowana, magister rehabilitacji, w latach 2005-2014 pełniła funkcje Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Opieki Długoterminowej. Ukończyła studia podyplomowe Geriatria i Opieka Długoterminowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wieloletni wykładowca kształcenia podyplomowego z zakresu pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji.  Kilkukrotny kierownik specjalizacji opieki długoterminowej i geriatrii dla pielęgniarek. Aktualnie Przewodnicząca Komisji d/s Leczenia Ran OIPiP oraz Wiceprzewodnicząca Komisji d/s Opieki Długoterminowej OIPiP. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka Oddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii 2001-2019r. Wykładowca i kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego leczenia ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

dr n. o zdr.

Gabriela Hofman

CMS

dr n. o zdr.

Gabriela Hofman

Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

CMS

lic. piel.

Agnieszka Budzich-Kusik

CMS

lic. piel.

Agnieszka Budzich-Kusik

Licenjat pielęgniarstwa, absolwentka PUM i specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego. Na co dzień pracuje w Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu w Szpitalu Klinicznym w Szczecinie oraz w hospicjum domowym, gdzie zajmuję się pacjentami paliatywnymi. Opieka nad pacjentem paliatywnym dostarcza mi ogromu doświadczenia w leczeniu ran zarówno ostrych, przewlekłych jak i terminalnych. Moim celem jest zapewnienie pacjentom z ranami jak najlepszej jakości życia. W swojej pracy kieruję się doborem najbardziej optymalnych i przemyślanych metod leczenia, dopasowanych do potrzeb i możliwości pacjenta.

CMS

lek.

Marcin Malka

CMS

lek.

Marcin Malka

Pomysłodawca i dyrektor medyczny PODOS Klinika Leczenia Ran. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W trakcie pracy doktorskiej: Epidemiologia zakażonych ran przewlekłych w Polsce. Kieruje ponad 60 osobowym zespołem wielodyscyplinarnym składającym się chirurgów, diabetologów, ortopedów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i podologów. Promotor m.in. techniki sterylnej opracowywania ran, agresywnego oczyszczania ran, ambulatoryjnej terapii NPWT, ambulatoryjnych przeszczepów skóry, odciążeń typu Total Contac Cast, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czy szeroko pojętego ratowania kończyn przed amputacją. Od 2015 r. współpracuję z Fundacją EB Polska rozwijając możliwości nowoczesnego leczenia ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Organizator staży, szkoleń, teletransmisji z gabinetów zabiegowych i warsztatów z zakresu leczenia ran. Współautor zaleceń PTLR w zakresie leczenia ZSC. Członek PTLR, EWMA, ICC (International Compression Club).

CMS

mgr

Bogumiła Aziewicz-Gabis

CMS

mgr

Bogumiła Aziewicz-Gabis

Pielęgniarka. Specjalista w dziedzinach pielęgniarstwa: opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, geriatycznego. Były konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej dla obszaru województwa zachodniopomorskiego. Właściciel/prezes-CENTRUM LECZENIA RAN MEDITRINA, w Koszalinie.

CMS

mgr

Aneta Banek-Tabor

CMS

mgr

Aneta Banek-Tabor

Jest na ostatnim semestrze studiów pielęgniarskich - magisterskich oraz jest mgr biologii  Prowadzi szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia" w mieszkaniu modelowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.  Edukuje w zakresie profilaktyki powstawania odleżyn i innych ran. Przekazuje wiedzę w zakresie pielęgnacji, żywienia, codziennej opieki nad podopiecznymi oraz z obszaru chorób cywilizacyjnych. Prezentuje udogodnienia, wyroby medyczne i produkty pielęgnacyjno-lecznicze, jakie mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki i profilaktyki III fazy w przypadku wielu schorzeń przewlekłych.

CMS

dr n. o zdr. inż.

Aleksandra Bitenc-Jasiejko

CMS

dr n. o zdr. inż.

Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Pracownik naukowy, autorka publikacji naukowych z obszaru badań ukierunkowanych na wczesne wykrywanie ryzyka ZSC. Nauczyciel akadamicki z obszaru metodologii badań posturalnych. Opracowała i wdrożyła indywidualne wkładki ortopedyczne i odciążające.

CMS

mgr

Aneta Sowa

CMS

mgr

Aneta Sowa

Fizjoterapeuta, absolwentka PUM, wykładowca,  twórczyni autorskich szkoleń m.in. z tematyki kinesiotapingu oraz masażu tkanek głębokich W codziennej pracy jako fizjoterapeuta stale pogłębia swoją wiedzę o kolejne metody leczenia. Zajmuje się przede wszystkim terapią blizn, terapią przeciwobrzękową, rehabilitacją pacjentów będących w trakcie leczenia ran trudno gojących się, a także pacjentów  po różnego rodzaju zabiegach ortopedycznych. W ostatnim czasie zafascynowana także nowo obranym kolejnym kierunkiem swoich doświadczeń zawodowych, czyli fizjoterapią dzieci ze spektrum autyzmu.

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, od 15 lat współwłaściciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED w Rzeszowie, placówki, w której pacjenci otoczeni są interdyscyplinarną opieką specjalistyczną w zakresie leczenia ran trudno gojących się. Ukończone studia pedagogiczne o specjalności: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, studia podyplomowe – zarządzanie w ochronie zdrowia oraz specjalizacja - pielęgniarstwo geriatryczne. Ponadto kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo neurologiczne; kursy specjalistyczne: leczenie ran dla pielęgniarek, opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, wywiad i badanie fizykalne, resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Ekspert w zakresie pielęgnacji i leczenia ran. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran od 2008 roku. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca na kursach specjalistycznych oraz konferencjach i szkoleniach. Współautor wielu publikacji medycznych.

CMS

dr n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

CMS

dr n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego oraz organizacji i zarządzania. Pielęgniarka z pasji i powołania. Problematykę ran trudno gojących się traktuje jako wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Wierzy, że jednym z najważniejszych elementów sukcesu związanego z procesem leczenia ran jest aktywna postawa pacjenta. Entuzjastka larwoterapii i naturoterapii.

CMS

lek.

Kajetan Baturo

CMS

lek.

Kajetan Baturo

Lekarz,  Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizujący się w chirurgii ogólnej, pasjonat kompleksowego, multidyscyplinarnego leczenia ran. Współpracujący z Centrum Medycznym Jolanta Dynarska.

CMS

dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

CMS

dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

Specjalista mikrobiologii lekarskiej. Konsultant ds. antybiotykoterapii, na co dzień zajmuje się zapobieganiem i leczeniem zakażeń u pacjentów hospitalizowanych.

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Product manager AWD Aspironix Polska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Pielęgniarka. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

05

Organizatorzy i Patronaty

Warsztaty wspierają

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran organizowane są dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Partnerzy

Wystawcy

07

Opłaty

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
  • materiały konferencyjne
  • pełny pakiet wyżywienia: przerwy kawowe, obiad

Płatności za udział w konferencji można dokonać przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:

Crockett Media Emilia Kowalska
nazwa banku: mBank
nr konta: 67 1140 2004 0000 3002 8216 2554
tytuł przelewu: Warsztaty + miejsce uczestnictwa + imię i nazwisko uczestnika.

Uprzejmie informujemy, iż ze zniżki dla członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mogą skorzystać osoby, które należą do PTLR i opłaciły składkę członkowską do 30 marca 2023, zgodnie z zapisem w statusie Towarzystwa.
Potwierdzenie
Faktura zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora i przesłana drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji.

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Warsztatach można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Warsztatach zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w konferencji na 14 dni przed Warsztatami – uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Wysokość opłat

Członkowie PTLR, którzy do 30 marca 2023 opłacą składki członkowskie PTLR 

75 pln

Pozostali, którzy nie opłacili składek członkowskich PTLR, bądź nie są członkami PTLR

125 pln

Koszty noclegu

Rezerwacje i opłaty za nocleg we własnym zakresie

07

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

08

Lokalizacja

Adresy wydarzenia

wytycz trasę dojazdu