CMS
CMS
01

Zaproszenie

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran - edycja 2024

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V edycji Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran. Podczas V edycji Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran się 6 spotkań w różnych częściach Polski.

Celem Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran, jest wysoce specjalistyczna edukacja  oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem ran przewlekłych. Na nasze warsztaty zapraszamy wszystkich profesjonalistów wykonujących zawody medyczne, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leczenia ran, jak i tych, którzy pragną rozpocząć pracę w tym obszarze. Podczas Warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z najnowszymi metodami diagnozowania i leczenia pacjentów  z ranami przewlekłymi, ale także z najnowszymi środkami służącymi do skracania czasu ich gojenia.

Od 2024 zapraszamy również opiekunów medycznych, którzy powiększyli grono profesjonalistów wykonujących zawody medyczne.

Serdecznie zapraszamy!

Bądźcie Państwo z nami, bo #razemmożemywięcej!

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

 

CMS
02

Komitet organizacyjny

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

dr hab. n med.

Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

CMS

dr hab. n med.

Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”, sekretarz Rady Naukowej kongresu „Top Medical Trends”. Członkini Rady Naukowej „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Wykładowca, organizator szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Członek Komisji Kształcenia przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

właściciel Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

właściciel Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

Mgr pielęgniarstwa

Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

Rany w ginekologii i opiece okołoporodowej

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

Wstęp do certyfikacji umiejętności leczenia ran

8:30 - 8:40

Otwarcie konferencji

8:40 – 9:00

Leczenie powikłań zabiegów ginekologicznych

prowadzący w trakcie potwierdzania

9:00 - 9:20

Gojenie ran w obrębie szyjki macicy

prof. dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. ANS

9:20 - 9:40

Powikłania skórne u niemowląt

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

9:40 - 10:00

Rany brodawek sutkowych. Zapowiedź wytycznych Centrum Laktacji i PTLR

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, lek. med. Monika Żukowska-Rubik

10:00 - 10:20

Przerwa kawowa

WARSZTATY cz 1

10:20 - 12:50

WARSZTAT 1 Linia cięcia bez powikłań - jak to zrobić? - Partner Smith+Nephew

mgr Katarzyna Sorek, mgr Aneta Korpok

WARSZTAT 2 - Rany nieoczywiste - oczywiste postępowanie! - Partner Convatec

mgr Monika Aleksy-Polipowska

WARSZTAT 3 - Bezpieczna antyseptyka w świetle nowych międzynarodowych wytycznych – czy obowiązuje również w w ginekologii i położnictwie? - Partner Schulke

mgr Agnieszka Klepacka

12:50 – 13:30

Przerwa obiadowa

WARSZTATY cz 2

13:30 – 16:00

WARSZTAT 4Rany w ginekologii i opiece okołoporodowej – leczenie przy zastosowaniu opatrunków specjalistycznych - Partner Hartmann

mgr Krzysztof Sumiński

WARSZTAT 5 - Karmienie piersią - komfort matki i dziecka - Partner Mustela

mgr Małgorzata Firlej

WARSZTAT 6 - Temat i prowadzący w trakcie potwierdzania

16:00 – 12:10

Sesja Q&A

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

Postępowanie u chorego z raną w przebiegu choroby nowotworowej

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Wstęp do certyfikacji umiejętności leczenia ran

8:30 - 8:40

Manifestacje skórne nowotworów

dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro

8:40 – 8:55

Rana nowotworowa w praktyce chirurgicznej

prowadzący w trakcie potwierdzania

8:55 - 9:10

Opracowanie rany nowotworowej w warunkach opieki paliatywnej

mgr Monika Aleksy-Polipowska

9:10 - 9:25

Aspekty kliniczne i mikrobiologiczne w leczeniu owrzodzeń nowotworowych

dr hab. n. med. Maciej Sopata

Melanoma czy zespół stopy cukrzycowej

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

9:25 - 10:10

Debata ekspertów

dr Łukasz Jankowski - Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

mgr Mariola Łozińska - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Maciej Miłkowski - Ministerstwo Zdrowia

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP - Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

10:10 - 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 13:00

WARSZTATY cz 1

13:00 – 13:40

Przerwa obiadowa

13:40 – 16:20

WARSZTATY cz 2

16:20 - 16:40

Sesja Q&A

12:50 - 13:30

Ozonoterapia jako część strategii leczenia ran - lek. dent. Remigiusz Kurzawa, lek. wet. Dawid Kopczyński. Partner warsztatów REDEE

13:30 - 13:45

Przerwa

13:45 - 14:25

Rany atypowe - Kiedy wyjść poza schemat leczenia? - mgr Jolanta Dynarska. Partner warsztatów Molnlycke

14:25 - 14:40

Przerwa

14:40 - 15:20

3 kroki terapii ran: od oczyszczania do kompresjoterapii - dr n. med. Przemysław Lipiński. Partner warsztatów Lohmann & Rauscher

15:20 - 15:35

Przerwa kawowa

15:35 - 16:20

Jak zaopiekować pacjenta w onkologii - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kisielska. Partner warsztatów Schulke

12:50 - 13:30

Rany atypowe - Kiedy wyjść poza schemat leczenia? - mgr Jolanta Dynarska. Partner warsztatów Molnlycke

13:30 - 13:45

Przerwa

13:45 - 14:25

3 kroki terapii ran: od oczyszczania do kompresjoterapii - dr n. med. Przemysław Lipiński. Partner warsztatów Lohmann & Rauscher

14:25 - 14:40

Przerwa

14:40 - 15:20

Jak zaopiekować pacjenta w onkologii - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kisielska. Partner warsztatów Schulke

15:20 - 15:35

Przerwa kawowa

15:35 - 16:20

Ozonoterapia jako część strategii leczenia ran - lek. dent. Remigiusz Kurzawa, lek. wet. Dawid Kopczyński. Partner warsztatów REDEE

8:30 – 8:50

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Zachodniopomorska Wszechnica Leczenia Ran - wprowadzenie organizacyjne

Wstęp do certyfikacji umiejętności leczenia ran

9:10 - 9:30

Uroczyste powitanie uczestników - Inauguracja cyklu Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, mgr Jolanta Dynarska

9:30 - 9:50

Złote standardy w leczeniu trudnogojących się ran

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

9:50 – 10:10

Mikrobiologia rany trudnogojacej się - od pobrania materiału do oceny antybiogramu

dr n. med. Marleta Zienkiewicz

10:10 - 10:30

Nowy konsensus PTLR w zakresie antyseptyki

dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kisielska

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

10:50 – 11:10

Rany atypowe - czym różnią się od ran typowych

dr n. med. Przemysław Lipiński

11:10 – 11:30

Larwoterapia - u kogo? Kiedy? Jak? Najnowsze zalecenia PTLR

mgr Aneta Ligocka

11:30 – 11:50

Żywienie u chorego z rana trudnogojącą się

mgr Jolanta Dynarska

11:50 – 12:10

Sesja Q&A

12:10 – 12:50

Przerwa na brunch

12:50 - 16:20

Warsztaty

16:20

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:50 - 13:30

Jak zaopiekować pacjenta w onkologii - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kisielska. Partner warsztatów Schulke

13:30 - 13:45

Przerwa

13:45 - 14:25

Ozonoterapia jako część strategii leczenia ran - lek. dent. Remigiusz Kurzawa, lek. wet. Dawid Kopczyński. Partner warsztatów REDEE

14:25 - 14:40

Przerwa

14:40 - 15:20

Rany atypowe - Kiedy wyjść poza schemat leczenia? - mgr Jolanta Dynarska. Partner warsztatów Molnlycke

15:20 - 15:35

Przerwa kawowa

15:35 - 16:20

3 kroki terapii ran: od oczyszczania do kompresjoterapii - dr n. med. Przemysław Lipiński. Partner warsztatów Lohmann & Rauscher

12:50 - 13:30

3 kroki terapii ran: od oczyszczania do kompresjoterapii - dr n. med. Przemysław Lipiński. Partner warsztatów Lohmann & Rauscher

13:30 - 13:45

Przerwa

13:45 - 14:25

Jak zaopiekować pacjenta w onkologii - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kisielska. Partner warsztatów Schulke

14:25 - 14:40

Przerwa

14:40 - 15:20

Ozonoterapia jako część strategii leczenia ran - lek. dent. Remigiusz Kurzawa, lek. wet. Dawid Kopczyński. Partner warsztatów REDEE

15:20 - 15:35

Przerwa kawowa

15:35 - 16:20

Rany atypowe - Kiedy wyjść poza schemat leczenia? - mgr Jolanta Dynarska. Partner warsztatów Molnlycke

04

Prelegenci

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

lek. med.

Monika Żukowska-Rubik

CMS

lek. med.

Monika Żukowska-Rubik

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Członek Komisji Kształcenia przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

dr n. med.

Magdalena Nehring-Gugulska

CMS

dr n. med.

Magdalena Nehring-Gugulska

dr n. med., Magdalena Nehring-Gugulska, lekarka, pionierka nauki o laktacji w Polsce, jako pierwsza Polka uzyskała tytuł Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC) w roku 1996, w 2006 i w 2016. Członek założyciel i wieloletni sekretarz Komitetu Upowszechniania Karmienia piersią, od 2007 roku, dyrektor niepublicznej placówki edukacyjnej - Centrum Nauki o Laktacji. Od 2003 roku kształci kandydatów na IBCLC w zakresie poradnictwa laktacyjnego. W 2007 r. stworzyła z zespołem lekarzy i położnych polski certyfikat doradcy laktacyjnego CDL oraz system kształcenia dla położnych, pielęgniarek i lekarzy. Praktykę poradnictwa laktacyjnego zaczynała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, szlifowała w Poradni Laktacyjnej Szpitala Św. Zofii w Warszawie, od kilku lat pracuje w Babka Medica i Concept Medica. Niedawno powołała do życia Klinikę Zaburzeń Laktacji w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zorganizowała 26 zjazdów naukowychoraz kilka głośnych kampanii m.in. Karmię długo, Karmię! Mam prawo!  Autorka licznych publikacji na tematy związane z karmieniem naturalnym niemowląt. Opracowała i opublikowała m.in. Standardy postępowania w laktacji i Protokół leczenia zapalenia piersi (2005, 2016). Współautorka m.in. stanowiska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci "Zasady żywienia zdrowych niemowląt." Współtwórca pierwszego podręcznika dla profesjonalistów laktacyjnych pt. Karmienie piersią w teorii i praktyce wydanego przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 2017 roku. Wydała też popularny poradnik „Warto karmić piersią”. W 2017 roku odznaczona najwyższym odznaczeniem Izby lekarskiej Laudabilis (Godny Uznania) za całokształt działalności oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jan Mazela

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jan Mazela

Kierownik Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnymi surfaktantami w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w USA 11 lat. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

dr hab. n. med., prof. ANS

Hubert Wolski

CMS

dr hab. n. med., prof. ANS

Hubert Wolski

Dyrektor Instytutu Medycznego ANS w Nowym Targu
Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Członek Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, członek Komisji Rewizyjnej
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, vice przewodniczący Sekcji Zakażeń
Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Członek Rady Uczelni ANS w Nowym Targu
Członek Związku Podhalan Oddziału w Nowym Targu
Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowe: przyczyny niekorzystnego zakończenia ciąży, żywienie w okresie prokreacyjnym, profilaktyka raka szyjki macicy, utrudnione gojenie ran, nowoczesne techniki operacyjne w ginekologii, historia medycyny pod Tatrami
Pozazawodowe: narciarstwo, przemiany kulturowe górali na Podhalu, kuchnia włoska
Motto życiowe
Plus ratio quam vis

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego oraz organizacji i zarządzania. Pielęgniarka z pasji i powołania. Problematykę ran trudno gojących się traktuje jako wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Wierzy, że jednym z najważniejszych elementów sukcesu związanego z procesem leczenia ran jest aktywna postawa pacjenta. Entuzjastka larwoterapii i naturoterapii.

CMS

mgr

Agnieszka Klepacka

CMS

mgr

Agnieszka Klepacka

CMS

mgr

Aneta Ligocka

CMS

mgr

Aneta Ligocka

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

CMS

dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

specjalista mikrobiologii lekarskiej

CMS

lek. wet.

Dawid Kopczyński

CMS

lek. wet.

Dawid Kopczyński

CMS

lek. dent.

Remigiusz Kurzawa

CMS

lek. dent.

Remigiusz Kurzawa

CMS

dr n. med.

Anna Sobieszek-Kundro

CMS

dr n. med.

Anna Sobieszek-Kundro

Specjalista dermatolog-wenerolog.  Wieloletnia Ordynator  Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Wykładowca Akademi Nauk Stosowanych w Elblągu . Z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran związana od początku jego istnienia, początkowo jako członek założyciel i członek zarządu i obecnie jako propagator wiedzy dotyczącej skóry, profilaktyki i leczenia owrzodzeń. Autora publikacji w czasopismach naukowych oraz wielu wystąpień na Kongresach Naukowych.

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Katarzyna Sorek

CMS

mgr

Katarzyna Sorek

CMS

mgr

Aneta Korpok

CMS

mgr

Aneta Korpok

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

Mgr pielęgniarstwa

Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

05

Organizatorzy i Patronaty

Warsztaty wspierają

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran organizowane są dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Partnerzy

Wystawcy

07

Opłaty

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
  • materiały konferencyjne
  • pakiet wyżywienia

Płatności za udział w konferencji należy dokonać przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:

Crockett Media Emilia Kowalska
nazwa banku: mBank
nr konta: 67 1140 2004 0000 3002 8216 2554
tytuł przelewu: Warsztaty + miejsce uczestnictwa + imię i nazwisko uczestnika.

Uprzejmie informujemy, iż ze zniżki dla członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mogą skorzystać osoby, które należą do PTLR i opłaciły składkę członkowską do 30 marca 2024, zgodnie z zapisem w statusie Towarzystwa.
Potwierdzenie
Faktura zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora i przesłaniu na adres [email protected] danych do faktury. Fakturę prześlemy na adres podany podczas rejestracji.

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Warsztatach można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Warsztatach zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w konferencji na 14 dni przed Warsztatami – uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Akademii, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Wysokość opłat

Członkowie PTLR, którzy do 30 marca 2024 opłacą składki członkowskie PTLR 

200 pln

Pozostali, którzy nie opłacili składek członkowskich PTLR, bądź nie są członkami PTLR

250 pln

Koszty noclegu

Rezerwacje i opłaty za nocleg we własnym zakresie

07

Rejestracja

Zapraszamy do udziału

08

Lokalizacja

Adresy wydarzenia

wytycz trasę dojazdu