CMS
CMS
01

Zaproszenie

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Warsztatach Dobrej Praktyki Leczenia Ran.  

Celem Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem ran przewlekłych. Rozpoczynamy spotkaniem organizowanym w dniu 31.05.2022 w Warszawie, by kontynuować do końca czerwca spotkania we Wrocławiu, Olsztynie, Lublinie i Szczecinie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla osób wykonujących zawody medyczne. Warsztaty doszkalające mają wymiar praktyczny i dedykowane są wszystkim, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leczenia ran, jak i tym, którzy pragną rozpocząć pracę w tym obszarze. 

Zachęcam do udziału w warsztatach wszystkich, niezależnie od miejsc pracy, którym jest poradnia, oddział, czy praktyka pielęgniarska lub lekarska. Podczas Warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z najnowszymi metodami diagnozowania i leczenia pacjentów z ranami przewlekłymi, ale także z najnowszymi środkami służącymi do skracania czasu ich gojenia, takimi jak coraz nowocześniejsze urządzenia do terapii podciśnieniowej, aktywne opatrunki czy systemy do odciążania ran. 

To pierwsze spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran w formule kontaktowej, po trudnym czasie pandemicznym, tym bardziej nie możemy się doczekać.
dr hab. n. med.
Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS
02

Rada naukowa

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

Pracownik naukowo- dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest opiekunem  ponad 200 prac  magisterskich,  promotorem i recenzentem wielu  prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autorem i współautorem ok. 400 prac, w tym prac wiele o zasięgu międzynarodowym ponadto  ok. 170 doniesień zjazdowych polskich i mędzynarodowych,  Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006),  Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2012-2020). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Redaktor naczelna czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Otrzymała wiele uczelnianych,  regionalnych i państwowych  odznaczeń,  nagród  oraz wyróżnień.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

8:00 – 8:40

Rejestracja uczestników

8:40 – 8:50

Inauguracja cyklu Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, mgr Zofia Małas, dr Łukasz Jankowski, prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Marta Bakowska, mgr Izabela Kuberka

8:50 – 9:00

Gość specjalny

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

9:00 – 09:10

Wprowadzenie do debaty: Problemy systemowe w leczeniu ran w Polsce. Czy możemy wpłynąć na zmniejszenie amputacji w powodu trudno gojących się ran?

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

9:10 – 10:10

DEBATA: Innowacje w leczeniu ran - dlaczego potrzebny jest nowy podział grup limitowych.

Moderator:

redaktor Michał Dobrołowicz

Paneliści:

Dominik Dziurda - dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMiT

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki

Maciej Miłkowski - Wiceminister Zdrowia

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska - prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

dr n. med. Mariusz Nowak - dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

10:10 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 11:15

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem

mgr Marta Bakowska

11:15 – 12:00

Warsztat 2 - MOIST - czyli jak skrócić TIMe

mgr Agnieszka Klepacka

12:00 – 12:15

Warsztat 3 - Nowe narzędzia w pracy przy pacjencie z odleżynami

dr Piotr Brewka

12:15 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 13:45

Warsztat 4 - Jak nie dopuścić do powstawania odleżyn?

dr hab. n. med. Maciej Sopata

13:45 – 14:30

Warsztat 5 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?

dr n. med. Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

14:30 – 14:50

Przerwa kawowa

14:50 – 15:35

Warsztat 6 - Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - ABI, kompresjoterapia, opatrunki, podciśnienie

mgr Renata Osęka, mgr Marzena Witak

15:35 – 16:20

Warsztat 7 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego

Klaudia Zubrzyńska

16:20 – 16:40

Leczenie ran w pytaniach i odpowiedziach - dyskusja podsumowująca.

16:40 – 17:00

Wręczenie nagród. Zakończenie warsztatów.

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, mgr Izabela Kuberka, prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, mgr Marta Bakowska

9:00 – 9:45

Rejestracja uczestników

9:45 – 10:00

Otwarcie Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, mgr Izabela Kuberka, mgr Dorota Pietrzak (OIPiP)

10:00 – 10:10

Gość Specjalny

prof. dr hab. med. Agnieszka Mastalerz-Migas - prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

10:10 – 10:55

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem

mgr Sylwia Rogowska

10:55 – 11:40

Warsztat 2 - MOIST czyli jak skrócić TIMe 

mgr Agnieszka Klepacka

11:40 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:45

Warsztat 3 - Jak nie dopuścić do powstawania odleżyn?

dr hab. n. med. Maciej Sopata

12:45 – 13:30

Warsztat 4 - Nowe narzędzia w pracy przy pacjencie z odleżynami

dr Piotr Brewka

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 14:45

Warsztat 5 - Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - ABI, kompresjoterapia, opatrunki, podciśnienie

mgr Renata Osęka

14:45 – 15:30

Warsztat 6 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego

Klaudia Zubrzyńska

15:30 – 15:50

Przerwa kawowa

15:50 – 16:35

Warsztat 7 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?

dr n. med. Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

16:35 – 16:50

Dyskusja podsumowująca

16:50 – 17:00

Wręczenie nagród. Zakończenie Warsztatów.

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr Paulina Mościcka, prof. dr hab.med. Arkadiusz Jawień, mgr Irena Samson, Maria Danielewicz (OIPiP)

10:10 – 10:20

Gość Specjalny

10:20 – 11:05

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem

dr Paulina Mościcka

11:05 – 11:50

Warsztat 2 - MOIST czyli jak skrócić TIMe 

mgr Agnieszka Klepacka

11:50 – 12:10

Przerwa kawowa

12:10 – 12:55

Warsztat 3 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego

Klaudia Zubrzyńska

12:55 – 13:40

Warsztat 4 - Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - ABI, kompresjoterapia, opatrunki, podciśnienie

mgr Renata Osęka

13:40 – 14:40

Przerwa obiadowa

14:40 – 15:25

Warsztat 5 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?

dr n. med. Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

15:25 – 16:10

Warsztat 6 - temat wkrótce

16:10– 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 17:00

Dyskusja podsumowująca

17:00 – 17:20

Wręczenie nagród. Zakończenie Warsztatów.

dr Paulina Mościcka, prof. dr hab.med. Arkadiusz Jawień, mgr Irena Samson, Maria Danielewicz (OIPiP)

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, mgr Marta Bakowska, Andrzej Tytuła (OIPiP)

10:10 – 10:30

Wykład Specjalny - dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

10:30 – 11:15

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem

mgr Marta Bakowska

11:15 – 11:35

Przerwa kawowa

11:35 – 12:20

Warsztat 2 - Od oczyszeczenia do zamknięcia rany

mgr Paweł Krupop

12:20 – 13:05

Warsztat 3 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?

dr n. med. Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

13:05 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 14:30

Warsztat 4 - Nowe narzędzia w pracy przy pacjencie z odleżynami

dr Piotr Brewka

14:30 – 15:15

Warsztat 5 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego

Klaudia Zubrzyńska

15:15 – 15:35

Przerwa kawowa

15:35 – 16:00

Warsztat 6 - Techniki odbarczania nacisku w procesie leczenia ran.

Piast Górny

16:00 – 16:15

Dyskusja podsumowująca

16:15 – 16:30

Wręczenie nagród. Zakończenie Warsztatów.

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, mgr Marta Bakowska, Andrzej Tytuła (OIPiP)

10:10 – 10:20

Gość Specjalny

10:20 – 11:05

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem

mgr Marta Bakowska

11:05 – 11:50

Warsztat 2 - MOIST czyli jak skrócić TIMe 

mgr Agnieszka Klepacka

11:50 – 12:10

Przerwa kawowa

12:10 – 12:55

Warsztat 3 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego

Klaudia Zubrzyńska

12:55 – 13:40

Warsztat 4 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?

dr n. med. Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

13:40 – 14:40

Przerwa obiadowa

14:40 – 15:25

Warsztat 5 - temat wkrótce

15:25 – 16:10

Warsztat 6 - temat wkrótce

16:10– 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 17:00

Dyskusja podsumowująca

17:00 – 17:20

Wręczenie nagród. Zakończenie Warsztatów.

dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, mgr Marta Bakowska, Andrzej Tytuła (OIPiP)

9:00 – 9:45

Rejestracja uczestników

9:45 – 10:00

Otwarcie Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr hab. med. Maciej Sopata, dr n. med. Marzanna Stanisławska, (SIPiP) mgr Jolanta Dynarska

10:00 – 10:30

Wykład Specjalny - Bo do tanga trzeba dwojga - o skuteczniej współpracy lekarza i pielęgniarki słów kilka

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, mgr Jolanta Dynarska

10:30 – 11:15

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem

mgr Sylwia Rogowska

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:15

Warsztat 2 - MOIST czyli jak skrócić TIMe

mgr Patryk Trajdecki

12:15 - 13:00

Warsztat 3 - Jak nie dopuścić do powstawania odleżyn?

dr hab. n. med. Maciej Sopata

13:00 - 13:15

Warsztat 4 - Nowe narzędzia w pracy przy pacjencie z odleżynami

dr Piotr Brewka

13:15 - 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 - 14:45

Warsztat 5 - Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - ABI, kompresjoterapia, opatrunki, podciśnienie

mgr Renata Osęka

14:45 - 15:30

Warsztat 6 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego

Klaudia Zubrzyńska

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 16:00

Warsztat 7 - Praktyczne zastosowanie opatrunku z macierzy pozakomórkowej ECM

lek. Marcin Tusiński

16:00 - 16:40

Warsztat 8 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?

dr n. med. Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

16:30 - 16:45

Dyskusja podsumowująca

16:45 - 17:00

Wręczenie nagród. Zakończenie Warsztatów.

04

Prelegenci

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED Rzeszów, specjalista pielęgnacji i leczenia ran, edukator i promotor zdrowia

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata

CMS

mgr piel.

Maria Danielewicz

CMS

mgr piel.

Maria Danielewicz

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

CMS

mgr

Anna Daudzward

CMS

mgr

Anna Daudzward

Anna Daudzward – pielęgniarka z doświadczeniem w dziedzinie leczenia ran, współpracująca z organizacjami pacjenckimi, udzielająca się także jako wolontariuszka. Jako ekspert i praktyk, Anna podzieli się z Państwem wiedzą i doświadczeniem nt. właściwego doboru opatrunków tak, aby jak najlepiej zareagować na potrzeby rany i pogodzić możliwości pacjentów z efektywną pracą profesjonalistów.

CMS

dziennikarz, redaktor

Michał Dobrołowocz

CMS

dziennikarz, redaktor

Michał Dobrołowocz

CMS

mgr piel.

Jolanta Dynarska

CMS

mgr piel.

Jolanta Dynarska

Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się.
W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

Dominik Dziurda

CMS

Dominik Dziurda

Dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nefrolog, internista, lekarz rodzinny. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii od 2016 r. Od 1 września 2016 r. dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W latach 2005-2007 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Od 2006 r. kieruje Kliniką Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.
W 2013 r. powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego. Poza działalnością naukową i dydaktyczną profesor. Ryszard Gellert jest doświadczonym menadżerem w ochronie zdrowia. W 1991 roku ukończył kurs Health Services Management na Uniwersytecie Birmingham, a w latach 2004 – 2006 podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

CMS

dr

Gabriela Hofman

CMS

dr

Gabriela Hofman

CMS

lek.

Łukasz Jankowski

CMS

lek.

Łukasz Jankowski

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Lekarz, specjalista nefrologii, doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Członek Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

mgr

Agnieszka Klepacka

CMS

mgr

Agnieszka Klepacka

Specjalista ds. Produktu i Edukacji Zawodowej w MÖLNLYCKE HEALTH CARE AB

CMS

dr n. med.

Cezary Lipiński

CMS

dr n. med.

Cezary Lipiński

Od ponad 20 lat związany z zarzadzaniem w służbie zdrowia. W okresie wprowadzania reformy systemu opieki zdrowotnej pełnił funkcje konsultanta Pełnomocnika Rządu do spraw wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Organizator i członek Zarządu Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, dyrektor medyczny ogólnopolskiej sieci salonów ortopedycznych. Obecnie własna działalność gospodarcza w zakresie zarządzania i medycyny. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki.

CMS

mgr

Zofia Małas

CMS

mgr

Zofia Małas

mgr Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
i epidemiologicznego, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”
oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce.

CMS

prof. dr hab. n med.

Agnieszka Mastalerz-Migas

CMS

prof. dr hab. n med.

Agnieszka Mastalerz-Migas

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”, sekretarz Rady Naukowej kongresu „Top Medical Trends”. Członkini Rady Naukowej „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Wykładowca, organizator szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

CMS

Maciej Miłkowski

CMS

Maciej Miłkowski

Polski menedżer branży medycznej i urzędnik państwowy, w latach 2016–2018 zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr n. med.

Mariusz Nowak

CMS

dr n. med.

Mariusz Nowak

Lekarz, wykładowca akademicki. Od 2005 roku Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – wiodącego ośrodka w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie, zajmującego się kompleksowym leczeniem oparzeń i ran przewlekłych. Od zawsze zainteresowany jakością w ochronie zdrowia. Jako pierwszy Dyrektor szpitala publicznego w Polsce z powodzeniem wdrożył w swojej placówce zarządzanie procesowe z wykorzystaniem metod m.in. Lean Management, Six Sigma i TOC. Autor publikacji naukowych, współtwórca trzech wynalazków zakresu urządzeń i opatrunków termoczułych stosowanych do leczenia ran oraz nowego systemu zarządzania szpitalem.

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Product manager AWD Aspironix Polska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

PIELEGNIARKA DYPLOMOWANA MGR REHABILITACJI PODYPLOMOWE - GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA -KRAKÓW UJ
Aktualnie Przewodniczca Komisji d/s Leczenia Ran OIP i P -Gdansk Wice Przewodnicząca Opieki Długoterminowej OIPiP Komisje działają od 2002 roku Członek Rady- emerytka -Wice Przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku Autorka wielu wystąpień na Konferencjach Kongresach i publikacji z zakresu leczenia i edukacji w leczeniu ran. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka 0ddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie Pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji AM Gdańsk. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu Opieki Długoterminowej i Geriatri 2001-2019 r . Wykładowca i Kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego Leczenia Ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

mgr

Anna Szafran

CMS

mgr

Anna Szafran

przewodnicząca DORPiP we Wrocławiu

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

Pracownik naukowo- dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest opiekunem  ponad 200 prac  magisterskich,  promotorem i recenzentem wielu  prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autorem i współautorem ok. 400 prac, w tym prac wiele o zasięgu międzynarodowym ponadto  ok. 170 doniesień zjazdowych polskich i mędzynarodowych,  Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006),  Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2012-2020). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Redaktor naczelna czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Otrzymała wiele uczelnianych,  regionalnych i państwowych  odznaczeń,  nagród  oraz wyróżnień.

CMS

dr n. med.

Andrzej Tytuła

CMS

dr n. med.

Andrzej Tytuła

Przewodniczący ORPiP w Lublinie - VI /2011-2015/ i VII /2015-2019/ kadencji. W 1993 roku ukończył Liceum Medyczne w Lublinie. Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczął na stanowisku pielęgniarza na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie. Od 2003 do 2011 roku pełnił funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie IV i V kadencji.

CMS

mgr

Marzena Witak

CMS

mgr

Marzena Witak

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Konsultant medyczny Aspironix Polska.

CMS

PM

Klaudia Zubrzyńska

CMS

PM

Klaudia Zubrzyńska

05

Organizatorzy i Patronaty

Warsztaty wspierają

Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran organizowane są dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizator

Certyfikacja

Patronat medialny

Patronat honorowy

Organizator logistyczny

06

Partnerzy

Wystawcy

07

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

08

Lokalizacja

Adresy wydarzenia

wytycz trasę dojazdu