Regulamin

Regulamin Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

1. Warsztaty odbywają się w:

  • Szczecin – 21.01.2023
  • Gdynia – 21.04.2023
  • Wrocław – 18.05.2023
  • Olsztyn – 16.09.2023
  • Poznań - 21.10.2023
  • Kraków – 18.11.2023

Dokładnie lokalizacje znajdują się na stronie www.warsztatyptlr.pl


2. Organizatorem Konferencji jest Crockett Media z siedzibą w Ząbkach, przy Powstańców 33/91, 05-091, zwany dalej Biurem Organizatora.


3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.


4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.warsztatyptlr.pl.


5. Udział w warsztatach jest darmowy.


6. Rejestracja Uczestników będzie się odbywa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.warsztatyptlr.pl.


7. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach upływa dzień przed danym wydarzeniem. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.


8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić wyłącznie drogę mailową – [email protected]


9. W ramach warsztatów odbędą się warsztaty szkoleniowe.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.


11. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.


12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.


13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.


14. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.


15. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.


16. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.